Projekt Cool Animal English

Cool Animal English je edukativní projekt pro děti mladšího školního věku. Pomocí básniček s humorným obsahem učí děti gramatiku a základní slovní spojení anglického jazyka. Ilustrace vycházejí z básniček a mají co nejvíce obsáhnout text z důvodu snadného vytvoření slovních zásoby. Kniha je vytvořena zároveň jako pracovní sešit, a tudíž ilustrace jsou doprovázeny jejich lineárním zpracováním tedy jako omalovánky.
Technika je tušová kresba kolorovaná akvarelem, čistě klasická technika. Na realizaci projektu se stále pracuje.